Ikke sett for mye av sparepengene dine på konto

Ikke sett for mye av sparepengene dine på konto

Pengene dine vil bli mindre verdt.
 
Artikkelbilde - Familieforøkelse - Hvit sparegris

Dagens innskuddsrente er historisk lav. Har du penger på en sparekonto, vil renten i dag normalt være på under 1,5 prosent. Samtidig er inflasjonen på 2,5 prosent. Det betyr i praksis at pengene dine blir mindre verdt over tid om du har dem stående på konto.

Har du et langsiktig perspektiv, og sparer på sparekonto, bør du derfor vurdere å flytte pengene dine over i et aksjefond. All historikk viser nemlig at det vil kunne lønne seg på sikt.

Ett eksempel

La oss si at du sparer 1.500 i måneden på en sparekonto med dagens rente, som eksempelvis ligger på rundt 1 prosent. Da vil du ha rundt 290.000 kroner på konto etter 15 år.

Sparer du derimot i et norsk aksjefond er det over tid ikke urealistisk å forvente en gjennomsnittlig årlig avkastning på om lag 8,5 prosent*. En slik årlig avkastning vil i så fall gi deg i overkant 530.000 i løpet av den samme tiden.

Det er 230.000 kroner mer som du kan bruke på å realisere hyttedrømmen, til egenkapital for barnets første bolig, eller for å oppfylle ønsket ditt om å reise jorda rundt.
Verdt å tenke på, ikke sant?

Aksjesparing har blitt en folkesport

Tenk buffer


Vårt eksempel er selvsagt veldig enkelt. Det er ingen garanti for forventet avkastning, og tar ikke hensyn til eventuell skatt eller fremtidig inflasjon. All historikk viser at det lønner seg å spare i fond, men ingen kan spå om fremtiden.

Alle pengene dine bør derfor ikke stå i fond. Du bør alltid ha en bufferkonto til den dagen bilen trenger reparasjon, eller hvor du sparer til sommerens sydentur.

Men den langsiktige sparingen bør skje i fond – ikke på konto. Husk bare at du sparer for fremtiden, og har litt is i magen. Verdien av et aksjefond kan svinge betydelig i verdi, og du bør være komfortabel med verdisvingningene som vil forekomme underveis.

*Årlig gjennomsnittlig avkastning for OSEBX fra [31/12-00 til [31/12-15] er [12%]

NB! Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.