Derfor bør bedriften velge Eika Innskuddspensjon

Derfor bør bedriften velge Eika Innskuddspensjon

Enkel pensjonssparing for både arbeidsgiver og ansatt.
Man working

Bedriften som sikrer de ansatte en god pensjonsløsning gjør seg attraktive på arbeidsmarkedet, og har gode muligheter for å holde lengre på verdifulle ansatte. 

Lovpålagt pensjon 
Alle bedrifter med minst én ansatt er lovpålagt å etablere pensjonsordning for sine ansatte. Minimumskravet for innskuddspensjon tilsvarer 2 % av lønn mellom 1 og 12 G, og omfatter alle faste ansatte over 20 år som jobber mer enn 20 % stilling.

Gir bedriften økonomisk kontroll 
- Fordelen med innskuddspensjon er at du som leder vet nøyaktig hva det kommer til å koste bedriften. Samtidig kan du enkelt øke prosenten og vise at du investerer i de ansattes fremtid, sier Gunnar Birkevold i Eika Kapitalforvaltning. 

En innskuddspensjon på 2 % av lønn (obligatorisk tjenestepensjon) er i minste laget. Det blir som å få lønn annenhver måned. Gunnar Birkevold, Eika. 

Pensjonen fra folketrygden dekker vanligvis mellom 35-40 % av dagens lønn. Birkeland oppfordrer bedrifter til å sette av mer enn det som er lovpålagt: 

- Økes innskuddspensjonen til 5 % fra den ansatte er 35 år, kan han eller hun ende opp med rundt 66 % av sluttlønn som pensjonist, forklarer Birkevold. 

Les mer om innskuddspensjon.

Fire grunner til å velge Eika Innskuddspensjon

  1. Helhetlig økonomisk rådgivning. Rådgiveren i lokalbanken kjenner bedriftens behov, dens ansatte og nærmiljøet. Det betyr at rådgiveren i lokalbanken kan gi helhetlig økonomisk rådgivning og en god sparringspartner for både bedriften og de ansatte. 

  2. Det er praktisk å samle alt i én bank. Arbeidsgiver og arbeidstaker har gjerne et kundeforhold hos lokalbanken fra før. Å samle flere produkter og ordninger hos én og samme bank er både praktisk og lettvint. 

  3. Enkle digitale løsninger. Bedriftsportalen er enkel å administrere og gir bedriften full kontroll over pensjonsordningene. 

  4. Ansattportal i mobilbanken. Alle arbeidstakere som bruker lokalbanken finner enkelt oversikt over folketrygden, hva som er oppspart gjennom tidligere arbeidsforhold og hva som spares i dag i mobilbanken. Ansatte kan også sjekke hva de kan forvente å få i pensjon med dagens spareprofil. 

Flytte OTP mellom to banker?
Har bedriften din obligatorisk tjenestepensjon (OTP) hos en annen bank i dag? Det er fort gjort å flytte den over til lokalbanken.