Friske ansatte gir sunn bedriftsøkonomi

Friske ansatte gir sunn bedriftsøkonomi

Sykdom og skader på jobb koster Norge 30 milliarder årlig, ifølge undersøkelser utført av Sintef. En god helseforsikring sparer den ansatte og bedriften for unødig tid i helsekø.
Artikkelbilde - ung bedriftseier - Ta vare p dine ansatte  din viktigste ressursQ4 Forsikring BEDRIFT (1)

- Som bedriftsleder er menneskene du jobber med ofte den viktigste ressursen du har. Spesielt gjelder dette i små- og mellomstore selskaper hvor det kan være veldig kritisk om en ansatt blir borte, understreker Anita Heyerdahl, produktsjef helse og personal i Eika Forsikring.

Lange ventetider i det offentlige helsesystemet og sykefravær kan koste bedriften store summer, i hvert fall om den sykmeldte sitter på kompetanse det er vanskelig å erstatte på kort tid. Dessuten vil en helseforsikring kunne bidra til forebygging av sykefravær og tidlig uførhet.

- Derfor samarbeider vi med Falck Helse, og har satt sammen en forsikring som kan bidra til at den ansatte kommer seg raskt tilbake i jobb, sier Heyerdahl og utdyper:

- Denne helseforsikringen kan ses på som et tillegg til den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, og sørger for raskere behandling enn man ellers ville fått. Så fort du har en henvisning fra en lege, logger du inn på eika.falckhelse.no eller ringer 21 89 75 35, og så er prosessen i gang.

Her er Anita Heyerdahl gode grunner til at du bør kjøpe helseforsikring for dine ansatte:

1. Rask vurdering og behandling
Den ansatte får konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager.

2. Fysikalsk behandling
Fysikalsk behandling uten henvisning inntil 6 timer per år (bedriften kan ha kjøpt utvidet antall timer).

3. Personlig oppfølging
Den ansatte får tett oppfølging av en medisinsk rådgiver før, under og etter behandling.

4. Gode vilkår
Pris på forsikring er uavhengig av kjønn og livsstil. Utgifter relatert til behandling, reise og opphold er dekket.

5. Tilgang til medisinskfaglig personell
Et uavhengig medisinsk råd sørger for kvalitetssikring av sykehus og leger som blir brukt. Forsikringen dekker også en uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt.

Stadig flere bedrifter kjøper helseforsikring

- Helseforsikringen gjelder alle fysiske sykdommer som ikke krever øyeblikkelig hjelp, og dekker fysioterapi og kiropraktorbehandling når det er nødvendig. Behandlingen gjøres på sykehus eller hos en spesialist i Norge eller Norden, forteller Heyerdahl.

I dag er det et stadig økende antall nordmenn som har helseforsikring gjennom bedriften de er ansatt i.

- Vi opplever at flere benytter seg av slike forsikringsløsninger som en del av en god personalpolitikk, avslutter Heyerdahl.

Prat med oss om forsikring til din bedrift!